Koo urodziny

W sobotę 21 września 2019 roku świętowaliśmy w Solatorium nasze dziesiąte urodziny  Dziękujemy za te lata i liczymy na następne dziesięciolecia  Życzymy nam wszystkim, żeby ruch kooperatywny popularyzowal się, bo wprowadza sensowny i korzystny dla producenta, konsumenta i naszej Planety

model dystrybucji.Dzięki kooperatywom skraca się droga od rolnika/wytwórcy do konsumenta dzięki czemu praca tych pierwszych może być dobrze wynagradzana a my zyskujemy dostęp do świeżej, niezafałszowanej żywności z krótkim śladem węglowym i bez nadmiaru opakowań i plastiku, na którą nie są przeznaczane nadmierne zasoby energetyczne z powodu jej transportu i przechowywania latami w magazynach i chłodniach. No i co ważne – takiej żywności się nie marnuje! Życzymy nam wszystkim, żeby rosło zaufanie społecznie dzięki współpracy, współdziałaniu a Świat, tam gdzie możemy coś zrobić, gdzie mamy wpływ – stawał się lepszy. 100 lat!